+3531 6313822 nationalich@chg.gov.ie

Projects – National Heritage Week 2020

Intangible Cultural Heritage and Heritage Week 2020   As part of Heritage Week 2020, which takes place on 15 to 23 August, the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht is supporting the delivery of 18 projects to showcase and raise awareness of Ireland’s Intangible Cultural Heritage, giving the public the opportunity to learn about and engage with our rich  and diverse cultural heritage practices. Projects supported include the following practices inscribed on Ireland’s National Inventory of Intangible Cultural Heritage; Film: The Tradition of Boyne Currach making Video: The Craft of Traveller Tinsmithing Video: A brief history of Limerick Lace, 1829 to present Video: The Nine Native Pedigree Dog Breeds of Ireland Live Carillon Recital, Cobh Co. Cork Video: The Art of Dry Stone Walling Video: Holy wells in Co Clare Live Performance of the Mummers play (traditional Fingal version) Video: The Practice of Burren Winterage Video: Irish Crochet Lace Making Video: Irish Traditional Instrumental and Vocal Music, Comhaltas Ceoltóirí Éireann Projects supported also include: Video: Letting In The Light, The Art of the Wood Engraver Livestream: Presentation/Performance of Traditional Sean-nós Song by Lasairfhíona Ní Chonaola Video: Collaborative Performance, Galway Traditional Orchestra and Anxo Lorenzo, Galicia Livestream: Traditional Irish Music Workshop and Cello Workshop with Sharon Howley Video: Log an Aifrinn, Mass Tree and Penal Mass Site Event: Cultural Heritage in South Galway – Then and Now Video: ‘Gob’ fun programme as Gaeilge le Éire agus Chulainn

Read Me

Performing, Promoting, and Preserving Ireland’s Intangible Cultural Heritage

  Date: Thursday, August 19, 2021 Location: Zoom Webinar Time: 7pm Duration: 1hr 30 mins Registration:   What is intangible cultural heritage? Why is it important? How can it be protected? How can digital records of these practices help to pass them down to future generations? A live online event co-organised by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media and the Digital Repository of Ireland as part of National Heritage Week 2021 takes place on Thursday 19th August at 7pm via Zoom. Join Manchán Magan online for a lively evening of performance, exploration, and discussion on the theme of intangible cultural heritage. A representative from the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media will speak about the development of the National Inventory of Intangible Cultural Heritage. Practitioners and performers from three performing arts will give insights into their practices and why they are important. The Digital Repository of Ireland will ask us to think about how the preservation of digital records can help to pass practices like these down to future generations. Manchán will then open the floor to questions, as you are invited to join with us in recognising and experiencing this important element of Ireland’s cultural heritage. Further details on the event can be found at: https://www.heritageweek.ie/projects/performing-promoting-and-preserving-irelands-intangible-cultural-heritage

Read Me

Minister Martin Announces State Recognition of Key Practices of Ireland’s Living Cultural Heritage

  Minister Martin Announces State Recognition of Key Practices of Ireland’s Living Cultural Heritage Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin TD, has extended the National Inventory of Intangible Cultural Heritage to give State recognition to a further 8 key practices of Ireland’s Living Cultural Heritage. The practices now being recognised are Beekeeping, Clones Crochet Lace Making, Headford Lace Making, Irish Traditional Travelling Circus and Funfair, Lá an Dreoilín/Wren’s Day, Native Irish Cattle Breeding, The Tradition of Spancilhill International Horse Fair, Traditional Seine Boat Building, Fishing and Racing.   Minister Martin said: “These eight living cultural heritage practices require knowledge and skill, and foster our sense of community and place. These practices thrive through the dedicated communities who sustain and pass on their skills and way of life to succeeding generations ensuring the continuance of these important traditions. Official State recognition and inscription onto the National Inventory of Intangible Cultural will raise awareness of these practices and traditions.”   Mr Michael Duggan, speaking on behalf of the Spancilhill Fair Association, commented: “I am delighted that the Tradition of the Spancilhill International Horse Fair will be included as part of the National Inventory of Intangible Cultural Heritage. I want to thank the Minister that she saw fit to include this tradition that is over 400 years old as part of the recognised cultural heritage of Ireland. We are very proud of the fair, it brings people from all over Ireland and from other countries.”   Ms Ella Hassett of Headford Lace Project added: “We are incredibly proud that Headford Lace has been accepted to the National Inventory of Intangible Cultural Heritage. It means the world to us that this beautiful craft tradition has been recognised for its intrinsic value and that it will be safeguarded alongside the other Irish Laces and celebrated for generations to come.” The development and extension of Ireland’s National Inventory of Intangible Cultural Heritage is an integral part of the work of the Department under the UNESCO 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage which requires States to recognise, protect and promote the living cultural heritage of their countries. There is now a total of 38 practices on Ireland’s National Inventory of Intangible Cultural Heritage, all of which were included following rigorous assessment by an expert advisory committee.  Expressions of interest for State recognition and inscription to the National Inventory are accepted by the Department on a rolling basis. Interested parties can find more information on the website https://nationalinventoryich.chg.gov.ie/ or contact the Department at nationalich@tcagsm.gov.ie   ENDS   Press and Information Office An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media Tel: 087 6737338 / 087 7374427 Email: press.office@tcagsm.gov.ie Website:  Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media Twitter: @DeptCultureIrl Instagram: Tourism.Culture.Gaeltacht Facebook: DepartmentofTourismCultureArtsGaeltachtSportandMedia To unsubscribe from these emails, please click HERE.       Fógraíonn an tAire Martin Aitheantas Stáit do Chleachtais Thábhachtacha de chuid Oidhreacht Chultúrtha Bheo na hÉireann   Tá an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, tar éis an Fardal Náisiúnta um Oidhreacht Chultúrtha dholáimhsithe a leathnú chun aitheantas Stáit a thabhairt do 8 bpríomhchleachtas eile d’Oidhreacht Chultúrtha Bheo na hÉireann. Is iad na cleachtais atá á n-aithint anois ná Beachaireacht, Déanamh Lása Cróise Chluain Eois, Déanamh Lása Áth Cinn, Siorcas Traidisiúnta Taistil na hÉireann, Aonach Spraoi Taistil na hÉireann, Lá an Dreoilín, Pórú Eallach Dúchasach na hÉireann, Traidisiún Aonach Capall Idirnáisiúnta Chnoc Uarchoille, Tógáil Thraidisiúnta Báid Shaighne, Iascaireacht agus Rásaíocht.   Dúirt an tAire Martin: “Bíonn eolas agus scil ag teastáil sna hocht gcleachtas oidhreachta cultúrtha beo seo, agus cothaíonn siad ár mothú pobail agus áite. Éiríonn go maith leis na cleachtais seo trí na pobail thiomnaithe a chothaíonn agus a thugann a gcuid scileanna agus slí beatha do na glúnta atá ina ndiaidh, ag cinntiú go leanfar leis na traidisiúin thábhachtacha seo. Cuirfear daoine ar an eolas faoi na cleachtais agus na traidisiúin seo mar gheall ar an aitheantas seo a thabhairt dóibh agus iad a chur ar an bhFardal Náisiúnta um Oidhreacht Chultúrtha dholáimhsithe.”   Dúirt Michael Duggan, agus é ag labhairt thar ceann Chumann Aonach Chnoc Uarchoille: “Tá ríméad orm go n-áireofar Traidisiún Aonach Idirnáisiúnta Capall Chnoc Uarchoille mar chuid den Fhardal Náisiúnta um Oidhreacht Chultúrtha dholáimhsithe. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Aire a rinne an cinneadh chun an traidisiún seo atá os cionn 400 bliain d’aois a áireamh mar chuid d’oidhreacht chultúrtha aitheanta na hÉireann. Táimid an-bhródúil as an Aonach, meallann sé daoine ó gach cearn den tír agus ó thortha eile."   Dúirt Ella Hassett ó Thionscadal Lása Áth Cinn: “Táimid thar a bheith bródúil gur cuirfear Lása Áth Cinn leis an bhFardal Náisiúnta um Oidhreacht Chultúrtha dholáimhsithe. Is mór againn go bhfuil an traidisiún álainn ceardaíochta seo aitheanta mar gheall ar a luach intreach agus go ndéanfar é a chosaint taobh le Lásaí Éireannacha eile agus go ndéanfaidh na glúnta atá le teacht ceiliúradh air.” Is cuid dhílis d’obair na Roinne é an Fardal Náisiúnta um Oidhreacht Chultúrtha dholáimhsithe a fhorbairt agus a leathnú faoi Choinbhinsiún UNESCO 2003 um Chosaint na hOidhreachta Cultúrtha doláimhsithe a éilíonn ar Stáit oidhreacht chultúrtha bheo a gcuid tíortha a aithint, a chosaint agus a chur chun cinn. Anois tá 38 cleachtas san iomlán ar Fhardal Náisiúnta na hÉireann um Oidhreacht Chultúrtha dholáimhsithe, agus cuireadh gach ceann acu san áireamh tar éis do choiste comhairleach saineolaithe dian-mheasúnú a dhéanamh orthu. Glacann an Roinn le léirithe spéise in aitheantas Stáit agus san Fhardal Náisiúnta  ar bhonn leanúnach. Is féidir leo siúd a bhfuil spéis acu iontu tuilleadh eolais a fháil ar an suíomh gréasáin https://nationalinventoryich.chg.gov.ie/ nó ríomhphost a sheoladh chuig an Roinn ag nationalich@tcagsm.gov.ie   CRÍOCH   An Oifig Preasa agus Eolais An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media Teil: 087 6737338 / 087 7374427 Ríomhphost: press.office@tcagsm.gov.ie Láithreán Gréasáin: An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus...

Read Me

18 inspiring projects celebrating Ireland’s Intangible Cultural Heritage practices announced as part of National Heritage Week 2020

Department of Culture Heritage and the Gaeltacht- Logo

Friday, 14th August 2020 18 inspiring projects celebrating Ireland’s Intangible Cultural Heritage practices announced as part of National Heritage Week 2020 As part of National Heritage Week 2020, taking place on 15 to 23 August, the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht is supporting the delivery of 18 projects to showcase and raise awareness of Ireland’s Intangible Cultural Heritage. Under the Heritage Week 2020 sub-theme - relearning skills from our heritage - the Department has engaged with practitioners on projects to highlight and raise awareness of some of the diverse practices that are part of Ireland’s rich tapestry of cultural heritage. Minister Martin in welcoming the initiative, commented: ‘Our living heritage is an integral part of our culture and initiatives such as this help to showcase our traditions, skills and practices and support their safeguarding for future generations. I wish to thank those who have taken part in our open call for intangible cultural heritage projects and encourage everyone to participate in National Heritage Week 2020 as the vast array of projects featured over the course of the week ensures that there is something to interest everyone.’ A number of practices inscribed on Ireland’s National Inventory of Intangible Cultural Heritage are featured as part of the initiative, giving the public the opportunity to delve into our intangible cultural heritage through learning about: the intricate tradition of Boyne Currach making; the skilled craft of traveller tinsmithing; the history and art of Limerick Lace making; Ireland’s Nine Native Dog Breeds; Live performance of the 49-bell Carillon of St Colman’s Cathedral in Cobh; the art of dry stone walling; the Holy Wells in Co. Clare; a live-stream performance of a traditional Mummers play; the practice of Burren Winterage; the skills involved in Irish Crochet Lace making; and Ireland’s traditional instrumental and vocal Music with Comhaltas Ceoltóirí Éireann.   The initiative also features: the practice and skill of the wood engraver; live-stream presentation and performance of traditional sean-nós songs by Lasairfhíona Ní Chonaola; a collaborative performance by Galway Traditional Orchestra and Galician piper Anxo Lorenzo; live-stream workshops on traditional Irish music and the cello with Sharon Howley, recipient of TG4 Young Musician of the Year 2020; presentation on the practice of observing the Penal Days Mass Station in Glenamaddy, Co. Galway, known as ‘Log an Aifrinn’; live exhibition and talks to showcase our oral traditions through Lady Gregory’s studies of Folklore; and, video presentation by children exploring words ‘as Gaeilge’ that live in the English language throughout Ireland (subtitled).   ENDS   Press and Information Office Roinn Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta Department of Media, Tourism, Arts, Culture, Sport and the Gaeltacht Tel: 087 6737338 / 087 7374427 Email: press.office@chg.gov.ie Website: www.chg.gov.ie Twitter: @DeptAHG Instagram: Culture.Heritage.Gaeltacht Facebook: DepartmentofCultureHeritageGaeltacht To unsubscribe from these emails, please click HERE.   Notes to Editor: For further details on National Heritage Week projects please visit https://www.heritageweek.ie/projects. For further details on the National Inventory of Intangible Cultural Heritage, please visit https://nationalinventoryich.chg.gov.ie/ #ICHHeritageWeek2020  

Read Me

Intangible Cultural Heritage and Heritage Week 2020 Open Call for Applications to showcase Ireland’s Intangible Cultural Heritage

Department of Culture Heritage and the Gaeltacht- Logo

The Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht is launching an open call for applications to showcase elements of Ireland’s Intangible Cultural Heritage (ICH), for inclusion in the wide programme of projects as part of National Heritage Week 2020, 15 to 23 August, which is coordinated by the Heritage Council. Under the Heritage Week 2020 sub-theme - relearning skills from our heritage - the Department plans to showcase some of the diverse practices that are part of Ireland’s rich tapestry of intangible cultural heritage and invites practitioners to join with us to share information on and raise awareness of these practices and skills. Ireland has much to celebrate in relation to our intangible cultural heritage with the recognition of Uilleann Piping, Hurling and Irish Harping by UNESCO and the launch in 2019 of Ireland’s National Inventory of Intangible Cultural Heritage, which currently lists 30 practices. Full details on https://nationalinventoryich.chg.gov.ie/national-inventory/ We are now seeking to highlight cultural heritage practices and skills in our communities, embracing practices listed under Ireland’s National Inventory of Intangible Cultural Heritage as well as communities of practitioners of other practices. The aim of this call is to widen interest and learning about the practices and practitioners, and the passing of their skills through the generations. We invite you to apply if you are involved in a cultural heritage practice and have a proposal on how to showcase and raise awareness through sharing information about this practice. Proposals may include but are not restricted to: presentation of the practice in person or through streaming or recording for a public audience; online education module/s to learn the skills; an information tool kit on the practice and where to engage with it; interviews with practitioners by podcast, broadcast, publication. Interested parties should complete the attached application form. The proposal should include detail on how it will ensure compliance with the public health guidelines in place where applicable. Applications will be assessed according to the quality of the proposal, anticipated public reach and the cost involved. Assessment will be carried out by a panel which will include experts on Intangible Cultural Heritage. The Department will provide a bursary to the successful applicants where costs for showcasing are involved, up to a maximum of €1,000. An estimate of costs must be included in the application form. If you are interested, please complete the attached application form setting out your proposal and email it to nationalich@chg.gov.ie no later than noon on 24 July. A decision on applications will be communicated by 30 July. Selected practices must be ready to showcase as part of Heritage Week 2020 on 15-23 August. Where showcasing involves a pre-recorded podcast, video, education module, information toolkit etc., it must be sent to the Department by Monday 10 August at the latest for inclusion in Heritage Week events. It is a requirement that recorded material remains available for subsequent inclusion on the website of the National Inventory of Intangible Cultural Heritage. Where showcasing of the practice involves live streaming, physical demonstration, education module, workshop or other agreed form of physical delivery, the Department will liaise with the practitioner and the Heritage Council on dates and times for delivery. Following the completion of the project during Heritage Week 2020, the practitioner will submit receipts for agreed expenditure incurred along with banking details in order to facilitate payment. ICH & Heritage Week - Application Form

Read Me